Caravaning Internacional Costa Brava
Caravaning Internacional Costa Brava

Avís Legal - Informació als usuaris

Política de privacitat - Protecció de dades

Aquesta pàgina web és propietat de Caravaning Internacional Costa Brava, i té caràcter merament informatiu respecte els serveis de què disposa el nostre Càmping. El fet d'accedir i fer ús d'aquesta pàgina web implica el coneixement i acceptació dels següents termes i condicions d'ús.

1. Titularitat de la pàgina web . El nom de domini www.caravaningcostabrava.cat i www.caravaningcostabrava.com, estàn registrats a favor de Caravaning Internacional Costa Brava, amb CIF E08985673 i domicili social a Ctra. Hostalric-Blanes Km. 2,800 – Sant Daniel 118 – Bústia 195 – 08490 - Tordera. Telèfon de contacte +34 93 764 10 76 i adreça de correu electrònic info@caravaningcostabrava.cat.

2. Propietat intel.lectual de la web. Tots els drets de propietat intel.lectual del contingut d'aquesta pàgina web són propietat exclusiva de Caravaning Internacional Costa Brava, i és a qui correspon l'exercici exclusiu dels drets d'explotació d'aquests. Així, queda prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública i modificació, total o parcial, sense autorització prèvia expressa de Caravaning Internacional Costa Brava. Tanmateix, tots els signes distintius, marques, noms comercials o signes de qualsevol mena continguts en aquesta pàgina web estan protegits per llei.

3. Contingut de la web i enllaços . Caravaning Internacional Costa Brava no es fa responsable del mal ús que se'n faci dels continguts de la seva pàgina web, éssent responsabilitat exclusiva de la persona que accedeix a ells o els fa servir. Tampoc assumeix cap mena de responsabilitat per la informació contiinguda a la pàgina web de tercers a les quals es tingui accés a través d'enllaços des de la pàgina web. La presència d'aquests enllaços té una finalitat merament informativa, i no constitueix en cap cas una invitació a la contractació de productes o serveis que es puguin oferir en la pàgina web de destí. En cas que Caravaning Internacional Costa Brava tingués coneixement efectiu de que l'activitat o la informació a què remetin aquests enllaços és il.lícita, constitutiva de delicte o que pot lesionar béns o drets de tercers susceptibles d'indemnització, actuarà amb la diligència necessària per suprimir o inutilitzar l'enllaç corresponent de forma immediata.

4. Intercanvi o difusió d'informació. Caravaning Internacional Costa Brava declina tota responsabilitat derivada de l'intercanvi d'informació entre usuaris a través de la seva pàgina web. Especialment no ens fem responsables de l'ús que els menors puguin fer d'ella en cas que els continguts a què tinguin accés puguin ferir la seva sensibilitat.

5. Actualització i modificació de la pàgina web . Caravaning Internacional Costa Brava es reserva el dret d'actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda a la seva pàgina web, i la seva configuració o presentació, en qualsevol moment, sense previ avís i sense assumir cap mena de responsabilitat per fer-ho.

6. Indicacions sobre aspectes tècnics. Caravaning Internacional Costa Brava no assumeix cap responsabilitat derivada de problemes tècnics o fallades als equips informàtics, que es produeixin durant la connexió a la xarxa d'Internet, o que puguin ser originats per terceres persones a través d'intromissions il.legítimes fora del seu abast i control. Des de Caravaning Internacional Costa Brava no es garanteix l'absència de virus i d'altres elements que puguin ocasionar danys als sistemes informàtics, documents electrònics o els fitxers d'usuari d'aquesta pàgina web o de pàgines web de tercers, i no es responsabilitza tampoc dels danys i perjudicis que es puguin arribar a produir per algun d'aquests motius. D'igual forma, no es responsabilitza davant possibles danys i perjudicis que puguin afectar l'usuari com a conseqüència d'errors, defectes o omissions en la informació que facilita quan prové de terceres fonts.

7. Ús de cookies Aquesta pàgina web pot funcionar amb cookies. L'usuari té la possibilitat d'impedir la generació de cookies sel.leccionant la corresponent opció de menú en el seu programa de navegació tot i que si opta per desactivar l'ús de les cookies és possible que es vegi afectat el correcte funcionament de la pàgina web.

8. Tractament de dades de l'usuari. Quan l'usuari facilita les seves dades de caràcter personal fent servir els nostres formularis de contacte, està autoritzant expressament a Caravaning Internacional Costa Brava al tractament automatitzat de les seves Dades Personals per poder atendre les seves peticions de serveis i per a l'enviament d'informació relativa als nostres equipaments i a activitats, actes, etc… que s'organitzen a les nostres instal.lacions. Caravaning Internacional Costa Brava, inclourà les dades facilitades per l'usuari en un fitxer de la seva titularitat que comptarà amb totes les mesures de seguretat necessàries i exigides per la normativa vigent en matèria de Protecció de Dades.

Caravaning Internacional Costa Brava no cedirà o comunicarà a tercers les dades rebudes sense consentiment exprés de l'usuari, excepte en cas que la comunicació sigui necessària per prestar-li el servei que ens hagi sol.licitat.

L'usuari podrà exercitar els seus drets d'accés, rectificació, cancel.lació i oposició, dirigint-se per escrit (adjuntant una fotocòpia del seu DNI) a Caravaning Internacional Costa Brava, Responsable del Fitxer, ubicat a en Ctra. Hostalric-Blanes Km. 2,800 – Sant Daniel 118 – Buzón 195 – 08490 - Tordera.

9. Legislació i jurisdicció aplicable . Amb caràcter general, les relacions amb els usuaris, derivades de la prestació de serveis continguts a aquesta pàgina web, estan sotmesos a la legislació i jurisdicció espanyola. Els usuaris d'aquesta pàgina web són conscients de tot el que s'ha exposat i ho accepten voluntàriament.

Versión para imprimir Versión para imprimir | Mapa del sitio
© Caravaning Internacional Costa Brava - Tot els drets reservats